La trabajadora en Cultura/s de La Vanguardia, por Masoliver Ródenas

La trabajadora en La Vanguardia Masoliver Ródenas